Alexander Klein, tipologie per alloggi minimi (1929)